De Twaalf Poorten van Prins Sirius en werkboek

 25,00 29,00

Basis boek:
Prins Sirius gaat op zoek naar het ware levensgeluk en legt een wonderbaarlijke Tocht af doorheen Twaalf Poorten, bij wijze van Proef. In de hoop ooit het geluk te kunnen uitdragen naar anderen -als Koning Sirius dan- beleeft hij de meest boeiende avonturen, waarbij hij heel wat lessen te leren krijgt. Zal hij slagen in zijn opzet?

De voorwaarden die zich stellen om het Geluk te vinden, gelden net zo goed voor Prins Sirius… als voor de lezer. Zo is dit sprookje als een klankbord, een leerschool, voor de mens die op zoek is naar het ware geluk, naar het werkelijke leven. Ook al gaat het in dit boek om een doorlopende verhaallijn van begin tot einde, toch kan elk hoofdstuk gemakkelijk afzonderlijk gelezen of verteld worden.

Levenswijsheid en diepe symbooltaal liggen vervat in een eenvoudige, leesbare vertelstijl. Langs gouden poorten en sprekende dieren, langs feeën en kabouters, langs tovenaars in diepe grotten en Klusvadesken, voert het sprookje de lezer mee naar het aardse paradijs.

Een dankbaar verhaal voor ouder en kind, voor leraar en leerling om dieper op bepaalde levensvraagstukken in te gaan. Dit is niet zomaar een sprookje! De symbolische betekenis van de schitterende ster Sirius, zoals de auteur deze heeft waargenomen, zit verwerkt in dit verhaal.

De Twaalf Poorten van Prins Sirius? is als een hymne aan het leven, een verhaal waar geen tijd op staat? Vooral voor grote mensen (vanaf tien jaar tot oneindig…) maar ook gemakkelijk vertelbaar voor de kleinsten, al zal de verteller het hier en daar dan een beetje moeten aanpassen.

Werkboek:

Werkboek ter begeleiding bij het boek ?De Twaalf Poorten van Prins Sirius?: op zoek naar Waar Geluk. Als hulpmiddel of richtingaanwijzer in alle workshops, tuin- en huiskamers, therapiecentra, scholen? voor de begeleider met een hart, of voor jezelf, als lezer.

Om beter te begrijpen en anderen te laten begrijpen de waardevolle, symbolische betekenis van bepaalde elementen of gebeurtenissen, soms duidelijk aanwezig maar soms ook verborgen onder de lijn van het Prins Sirius-verhaal. Wat betekenen al die dieren die de Prins ontmoet, al die getallen, de voorvallen, de ziekten, de emoties, de symbolen, enz.?

Ze komen niet zomaar voor in het verhaal. In dit begeleidende Werkboek wordt alles grondig uitgelegd in vraag-en-antwoord-vorm. Ook enkele levensblije liederen, geschreven door Christiane Beerlandt en passend bij dit verhaal, zijn in dit Werkboek opgenomen (partituren met melodie, tekst en begeleidingsakkoorden).

Hoe de levenslessen die Prins Sirius op zijn Weg ontmoet toepassen in de concrete dagdagelijkse realiteit.

Gewicht 539 g
Boeken

Basis, Werkboek