Vingerposities

Zoals je bij geschiedenis kunt lezen, mediteerde en ervoer Jiro Murai de KUNST van Jin Shin Jyutsu in zijn terminale toestand.

Hij gebruikte de volgende vingerposities om zichzelf te bewijzen dat ze effectief waren in het opheffen van alle circulatie blokkades.

De mudra’s helpen om grote vermoeidheid weg te halen. Ook bij vliegen en lange reizen.

Ga zelf de mudra’s toepassen en word je eigen getuigenis.

Laat je schouders zakken, ontspan, wees de Glimlach en heb vooral PLEZIER.

Toepassing

Je kunt op ieder moment deze posities toepassen. Je hoeft niet perse alle posities te doen in die volgorde. Er zijn GEEN regels en GEEN voorschriften. Volg je eigen gevoel hier in . Je kunt NIETS verkeerd doen.

Is er 1 positie fijn dan heb je blijkbaar daar behoefte aan.
Nogmaals. Jin Shin Jyutsu is een KUNST. En jij mag weten hoe die KUNST er uit ziet.

Onder het vasthouden kun je ook de 36 bewuste uit- en inademingen uitvoeren. Kijk wat voor jou goed voelt en hoe je dat toepast.

Mudra 1: Adem uit

GLIMLACH

Ik heb deze Adem die ik ben
nooit eerder ervaren
noch zal ik dit ooit weer ervaren.
Geniet van de Adem die ik NU ben

Mudra 2: Adem in

GLIMLACH

Iedere dag is een NIEUW wonder
Men kan alle overvloed ontvangen die men nodig heeft
Men hoeft niet aan het oude vast te houden
Adem al het oude uit en ontvang het nieuwe

Mudra 3: Adem uit

KenMijzelf WEES HET IS, IS
Het zijn iemand’s eigen houdingen
die beperkingen en blokkades veroorzaken
en die iemand van zijn
PLEZIER zijn afhouden

Mudra 4: Adem in

Herinner altijd IK BEN PLEZIER
Het lichaam is een spiegel van iemand zijn gedachten
90% tot zelfs 100% van alle zorgen materialiseren
zich niet in de staat van bewustzijn en het begrijpen van
KenMijzelf WEES HET IS, IS

Mudra 5: Adem uit

Als ik Mijzelf verander, veranderd de wereld om mij heen

Blijf GLIMLACHEN

Laat je schouders zakken en adem uit

Mudra 6: Adem in

Iemand is waar iemand’s gedachten zijn
Gedachten creëren woorden en woorden creëren daden
Gedachten beïnvloeden rechtstreeks het lichaam
Vasthouden (startkabelen) richt zich op het “stemmen” van het lichaam en niet op het “opknappen” ervan

Mudra 7: Uit- en inademen

Beide (7 en 8) vingerposities brengen harmonie voor het hele wezen

WEES de Kosmische Onvoorwaardelijke Liefde
geen beperkingen
geen begrenzingen
KenMijzelf, WEES HET IS, IS

Mudra 8: Uit- en inademend

Beide (7 en 8) vingerposities brengen harmonie voor het hele wezen

WEES de Kosmische Onvoorwaardelijke Liefde
geen beperkingen
geen begrenzingen
KenMijzelf, WEES HET IS, IS

De scheppende kracht van dit universum ligt binnen in onszelf.
Ken HET, WEES HET en WEES de GLIMLACH

Ik ben de STER